Κατάρρευση του φράγματος του ταμιευτήρα Σπαρμού, κάμπος Ελασσώνας, 27 Μαρτίου 2016