Δημιουργία προωθητικού Video για τη νέα ιστοσελίδα του Geoengineer.org