Αποτύπωση της κατάρρευσης της γέφυρας της Διάβας λόγω υποσκαφής