Ο αντίκτυπος του Μεσογεικού Κυκλώνα “Ιανός” στην Ελλάδα – Τεχνική Έκθεση Φάσης Ι του οργανισμού GEER με επικεφαλής την Elxis Group και συνεργάτες