Η ElxisGroup ανακοινώνει τη μετεγκατάσταση των γραφείων της