Η ElxisGroup στην ομάδα σύνταξης επιστημονικού άρθρου με θέμα τη λεπτομερή χαρτογράφηση επιφανειακών διάρρηξεων ρήγματων με σύγχρονα μέσα