Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η παρουσία μας στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής!