Δημοσίευση επιστημονικού άρθρου αξιολόγησης της επιρροής σεισμών σε ανθρώπους και υποδομές με την χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης