Δημιουργία Video “Fascinating Geotechnical Engineering News in 2016” για το Geoengineer.org