Δημιουργία Video “Captivating Geotechnical Engineering News in 2019” για το Geoengineer.org