Δημιουργία Video “Captivating Geotechnical Engineering News in 2018” για το Geoengineer.org