Δημοσίευση του επιστημονικού άρθρου “Applications of UAVs in Civil Infrastructure”