Δημοσίευση του επιστημονικού άρθρου «Applications of UAVs in Civil Infrastructure»