ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ


nepal

Χρήση Drones για τη χαρτογράφηση κατολισθήσεων που ενεργοποιήθηκαν από το σεισμό Gorkha 2015 στο Νεπάλ

Read More
Imperial Satsuma 3D Model

Κόρος Imperial Satsuma (ύψους 80cm) 19ου αιώνα

Read More
Αεροφωτογραφία γέφυρας Διάβας

Αποτύπωση της κατάρρευσης της γέφυρας της Διάβας λόγω υποσκαφής

Read More
Ρηγματώσεις προβλήτας στο λιμάνι της Βασιλικής, Λευκάδα

Αποτύπωση και διαστασιολόγηση ρηγματώσεων λιμενικού κρηπιδώματος στη Βασιλική, Λευκάδα

Read More