ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ


Δημιουργία Video «GeoWorld Redesign Video 2017!» για το GeoWorld

Read More

Δημιουργία Video «Fascinating Geotechnical Engineering News in 2016” για το Geoengineer.org

Read More

Η ELXIS GROUP χαρτογραφει 4.5 km² κατολισθήσεων και ρηγμάτων στη Νέα Ζηλανδία, κατόπιν καταστροφικού σεισμού στις 14 Νοεμβρίου 2016

Read More

Τρισδιάστατη αποτύπωση κατεστραμένου καμπαναριού στα Κουρουκλάτα Κεφαλληνίας με φωτογραφικό υλικό από drone

Read More